هموندي

      حزب پان ايرانيست از همه ي ايرانيان ميهن پرست و آزاده عضو مي پذيرد , چنانچه تمايل داريد براي پيوستن اقدام نماييد

 

پاينده ايران

در دل پاينده ايران پيامي نهفته است

پاینده ایران

پياميست به روشني خورشيد آريايي و خروشندگي شيرانش و به گستردگي همه دشت ها و كوهها و درياهايش. به فره هي و شكوهمندي تاريخ ديرينه اش و فرازمندي و گستردگي نخستين شهرآييني اش.

پياميست به تو اي كسي كه خود را ايراني ميداني ولي ايران را نمي شناسي به تو اي كسي كه ميهن بزرگت به نيرنگ دشمنان به كشورهاي كوچكتر تكه تكه گشته است .

به تو اي فرزند رشيد ميهن كه در ايرانستانهاي جدا گشته از پيكر سرزمين مادر، روزهاي اسارت را سپري مي سازي و جداي از هم ميهنان، جور بيگانگان را بر دوش مي كشي. به تو اي ايراني كه در شهرهاي پرافتخار و تاريخي مام ميهن، بخارا و سمرقند بسر مي بري و زنجير بندگي حكومتهاي ستمگر را بر گردن خود استوار مي بيني. به تو اي هم ميهن كه زندان جدايي را به نيرنگ ميهنت افغانستان ناميده اند. و بتو اي كرد دلير كه نياكانت نخستين پرچمدار پادشاهي ميهنت بودند و امروز با پراكندگي ات آرمانهاي ايران بزرگ را در جدايي سياه مي بيني.به تو ای ایرانی ِ جای گرفته در قفقاز که که میان کشورهای بی پایه و دولت هایی ساختگی در میان فقر و خفت ،در بادکوبه و شروان و گنجه به سر می بری!

پاينده ايران سرود نگهداشت پاسارگاد و پارسه را در برابر ويرانگريهاي نيروهاي اهريمني مي سرايد. پاينده ايران چكامه پيروزي ايرانيان بر انيرانيان ،آزادگي بر بندگي ،نيك فرجامي بر بد فرجامي ِ ايرانيان است. پاينده ايران ستايش است .سخن گفتن با نوشين روان كورش است كه اندر آن واژه ي "دوباره مي سازمت ايران" نگاشته شده . دروديست بر همه ايرانيان از كيومرس تا سوشيانس و فروغيست بيكران در ژرفناي پندار ،گفتار و كردار سپنتايي ي ايرانيان باستان ،كه ايدون مي خروشند: دگرباره نام ايران و ايراني در جهان به درخشش درخواهد آمد .دوبار ايران ،ايران خواهد شد و ايرانيان ،ايراني.پاينده ايران سلام آريايست، درود و بدرود ايرانيان است.
پاینده ایران
 

آرشیو مقالات و مطالب پیشین

 

سرور علی زرینه باف مردی از تبار عاشقان ایران درگذشت

امضای درخواستنامه برای آزادی ابوالفضل عابدینی

یورش نیروهای امنیتی به دفتر حزب پان ایرانیست در کرج

اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور را محکوم می کنیم

حمله ی گسترده ی نیروهای یگان ویژه به دفتر اصلی حزب در ایران

پیکر پاک دکتر میرانی با درفش شیر و خورشید به خاک سپرده شد

سرور دکتر میرانی دار فانی را وداع گفت

بیانیه ی دفترهای برونمرزی حزب پان ایرانیست

سالروز رهايي آذرآبادگان بر همه ي ايرانيان خجسته باد

نشست پان ايرانيستهاي خوزستان با همراهي سرور رضا كرماني

زن و بچه ي من ,آبروي من ,جان من و هر آنچه دارم فداي ايران

ملت ايران قربانيان قتلهاي زنجيره اي را فراموش نخواهند كرد

ابوالفضل عابديني با قرار وثيقه آزاد شد

مصاحبه ي مهندس رضا كرماني با صداي آمريكا   

زندگي كردن,زنده بودن نيست

گروههاي مرتجع از شعارهاي ملي وحشت زده اند

روز جمعه مجلس ختم نظام را برگزار كردند

بيانيه حزب پان ايرانيست پيرامون دستگيري سرور حسين شهرياري

بزرگداشت سرور دكتر ميراني در اهواز

مردم در روز قدس شعارهاي ناسيوناليستي سر دادند

شصت و دومين سالگرد روز بنياد پان ايرانيسم

بيانيه ي حزب پان ايرانيست پيرامون وقايع اخير

ابوالفضل عابديني همچنان در بازداشت

زنده باد مصدق ,مرگ بر دشمنان ايران

مصاحبه دكتر سهراب اعظم زنگنه با صداي آمريكا

 

 | نظرات  خوانندگان